Yngre Pædiatere


Danske Børnelægers organisation (DBO)

Formand: speciallæge Morten Gervil

Projektsygeplejerske og koordinator for DanPedMed / Study coordinator and coordinator for DanPedMed
Marie Louise S. Nilsson
Børneonkologisk afsnit 5054, BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet /
Section of Paediatric Haemotology and Oncology, Depart. of Paediatrics and Adoloscent Medicine
Section 5054, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DR-2100  Copenhagen, Denmark
Phone: +45 3545 9667  / Fax +45 3545 3935
Email: