DiagnoseSQL

Hent pakket installations-fil hér: DiagnoseSQLzip.exe - (sept. 2015, 2.8MB).

Programmet er et supplement til det almindelige DPS Diagnoseliste-program, og er beregnet for de lidt mere elaborerede forespørgsler og udtræk af DPS Diagnoselisten vha. SQL-sproget (Structured Query Language).
Programmet ledsages af en simpel online vejledning for det anførte SQL-sprog med en række eksempler.

DiagnoseSQL programmet placeres i samme folder som DPS Diagnoseliste-programmet, hvor det vil trække data fra samme data-fil ICD10dps.txt som standard Diagnoseliste-programmet anvender, men kan også konfigureres til at anvende andre tilsvarende textformat datafiler
Programmet accepterer rene textfiler i enten Windows ANSI eller i Unicode UTF-16 format.

Anvendelser:

 • Mulighed for højere grad af specificitet for strengsøgninger
 • Søgninger på specifikke felter
 • Specialiserede søgninger ud over streng-match søgninger
  • Søgninger med andre output-sorteringer end på SKS-koden
  • Søgninger med selektion på mere end eet ICD-10 kapitel
  • Selektion på diagnoser med DPS-tilføjelser
  • Søgninger på længden af indholdet i specifikke felter
  • Selektion på kun de direkte oversatte ICD-10 diagnoser, dvs. eksklusiv SKSkoder > 5 tegn lange
  • Søgninger på NULL-værdier (dvs. på forekomst af tomme (DPS-)felter)
  • etc.
 • Manipulerede udtræk, f.eks.
  • Visning af diagnosekoder i originalt ICD-10 format fremfor SKS-formatet - f.eks. A08.4 vs. DA084
 • Hvis man ønsker at kunne eksportere del-lister udtrukket selektivt på specifikke felter med mulighed for eksport til standard-separeret Text, Paradox, dBase, Excel, MS Word, MS Access eller RTF.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

18-01-2019

Kan psykisk sygdom forebygges

30-01-2019

Variationer i kønskarakteristika

31-01-2019

Danish Dysmorphology Meeting

21-02-2019

The Cardiac Patient

01-03-2019

Medicin til børn og unge