Kalender

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) inviterer til webinar om projektet Nyt Dansk Diabetes Register (NDDR) onsdag den 27.05.20 kl. 15.00-17.00.

Formålet med projektet er etablering af et Nyt Dansk Diabetes Register, som rummer både børn og voksne, type 1 og type 2 diabetes, med evidensbaserede indikatorer, som findes relevante for både klinikere og ledere på hospitaler, almen praksis og i Steno Diabetes Centrene og understøtter kvalitetsudvikling.

Projektet er forankret i det Nationale Diabetes Netværk. Det organiseres med en styregruppe, en projektgruppe samt ad hoc arbejdsgrupper og etablering af en interessentkreds.

Program: Se vedhæftet bilag. Invitation

Deltagere og målgruppe: Mødet er tiltænkt interessenter, der er involveret i diabetesbehandling.

Tid: Onsdag den 27. maj 2020, 15.00-17.00

Webinar: link til webinar eftersendes efter tilmelding

Tilmelding: Senest onsdag den 25. maj 2020 via https://www.tilmeld.dk/webinarnddr/

In the periode of 3.-6. June 2020 is the 6th World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition taking place in Copenhagen, BellaCentret.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

27-05-2020

Webinar Nyt Diabetesregistre

03-06-2020

Pediatric Gastroenterology