Kalender

Invitation til formidlingsmøde om forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen d. 11. december 2019 i Lægemidelstyrelsens kantine, København 

Invitation fra Nationalt Genom Center til stormøde om inklusion af af nye patientgrupper til klinisk anvendelse af helgenomsekentering

29.01.2020 afholder DPS seminar arrangeret af Global børnesundhed og socialpædiatrisk udvalg vedrørende fattigdom og børnesundhed, lokalt og globalt.

Invitation til 20th Danish Dysmorphology meeting på Kennedy Instittutet, Glostrup d.30.1.2020

2020 Neonatal Ultrasound Course: Why, how and when an ultrasound image

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi afholder How-To-kursus angående arbejde i fagudvalg i Medicinrådet i Odense.

In the periode of 3.-6. June 2020 is the 6th World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition taking place in Copenhagen, BellaCentret.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

11-12-2019

HPV fordelingsmøde

16-12-2019

Helgenomsekentering

29-01-2020

Fattigdom og børnesundhed

30-01-2020

Dysmorphology meeting

24-03-2020

Neonatal ultrasound course