International Pediatric Association (IPA) har igangsat en international underskriftindsamling mhp. at sikre ordentlige forhold for børn i krig. Aktuelt er der særligt fokus på situationen i Syrien og Aleppo.
DPS støtter op om dette og her foreligger link til underskriftindsamlingen.
#ProtectChildrenOfWar

Sundhedsstyrelsen har publiceret National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa.
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

D-vitamin overdosering/intoksikation.  Ny DPS vejledning i høring samt information fra Sundhedsstyrelsen.

Opdateret socialpædiatriske diagnoser og procedurekoder.
Arbejdsgruppen vedr. Arvelige Hjertesygdomme ved Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Cardiologisk Selskab har udarbejdet en rapport om "Arvelige hjertesygdomme hos børn - Retningslinjer for håndtering af børn med arvelige hjertesygdomme". Du finder rapporten under kvalitet -> rapporter, her.
DPS' bestyrelse arrangerer temadag om etiske problemstillinger i pædiatrien.

Den aktuelle flygtningesituation har igennem en periode skabt meget debat, også i og omkring lægekredse.
DPS har her samlet i alt tre dokumenter, der giver et overblik over de love og regler, der gælder for læger i den aktuelle situation.
Lægeforeningens råd og vejledning.
Brev fra Sundhedsstyrelsen til regionerne.
Socialstyrelsens anbefalinger.

D. 26.2.2016 ændre Sundhedsstyrelsen medicintilskudsreglerne for visse svage smertestillende præparater. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her eller denne folder og oversigt over berørte præparater.

Til orientering har Sundhedsstyrelsen i dag publiceret National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis).
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Ny National klinisk retningslinje for diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn, se mere her.

Til de videnskabelige selskaber og deres medlemmer.
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS) gør venligst opmærksom på muligheden for at bringe personer i forslag til Det Frie Forskningsråd.
Se mere herher og her.

Orientering om DPS' fokus på den tværgående pædiatri. Læs her.

DBO 100 år!
I anledning af Danske Børnelægers Organisations 100 års fødselsdag afholdes et jubilæums-symposium på årets Børnedage, se mere her.

DPS søger to nye delkursusledere, til hoveduddannelseskurserne for hhv. Tværgående pædiatri og Kardiologi.
Se opslaget HER


Sundhedsstyrelsen har revideret deres kostanbefalinger til børn og unge. Læs mere her.


International Pediatric Association (IPA) og World Health Organization (WHO) opfordre til øget fokus på vaccination og på at læger anvender den faste kontakt med patienterne til at sikre at vaccinationer gennemføres. Særligt Mæslinger og Rubella er et fortsat problem, både i Danmark og på verdens plan. Se venligst dette brev samt poster


Sundhedsstyrelsen advarer mod anvendelse af Klorhedixin opløsninger til for tidligt fødte. Læs yderligere i dette nyhedsbrev


Dagens Case.
Her findes den nye udgave af Dagens Case.


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en Guide til henvisning til vederlagsfri fysioterapi - til brug for henvisende læger.


Pro.medicin.dk Antibiotika App - ny App kan hentes gratis i App Store.
Læs mere på pro.medicin.dk.


Kommende målbeskrivelse, 2014