Nyheder

Nye DPS retningslinjer i høring:"Cøliaki forløbsbeskrivelse*, "Blodtransfusion hos nyfødte", "Kongenit diafragmahernie"

August 2020 udkom national klinisk retningslinje vedr. undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammende spædbørn.

Lægemiddelstyrelsen ophæver den midlertidige ændring af udleveringsbestemmelsen for lægemidler indeholdende azithromycin eller hydroxychloroquin.

Efter nøje overvejelser har Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) valgt at trække sig fra arbejdsgruppen under Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. opdatering af vejledning omhandlende ikke-medicinsk indiceret omskæring af drenge.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens