Nyheder

Lægemiddelstyrelsen ophæver den midlertidige ændring af udleveringsbestemmelsen for lægemidler indeholdende azithromycin eller hydroxychloroquin.

Nye DPS retningslinjer i høring: "Fysisk overgreb mod børn og unge eller mistank herom", "Recidiverende mavesmerter hos børn - RAS" og "Led og knogleinfektion" 

Efter nøje overvejelser har Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) valgt at trække sig fra arbejdsgruppen under Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. opdatering af vejledning omhandlende ikke-medicinsk indiceret omskæring af drenge.

Neonatalsymposium udskydes fra september 2020 til efteråret 2021, nærmere dato følger.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens