• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

D. 19. november 2018 ændres tilskuddet til en række lægemidler mod astma og KOL.

Læs mere om hvilke lægemidler, der er omfattet, og hvad ændringerne betyder, på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/tilskuddet-til-medicin-mod-astma-og-kol-bliver-aendret/#