• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

DPS’ bestyrelse har efter anbefaling fra Socialpædiatrisk Udvalg besluttet at støtte et statement publiceret af Choudhary et al. i Pediatric Radiology 2018 (1). Dette statement er indtil videre støttet af 15 forskellige videnskabelige selskaber i USA og Europa.

Læs mere her.