• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling , som foregik virtuelt i september 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.


Børn og gravide uden opholdstilladelse får ofte ikke tilbud om samme sundhedsydelser som andre - og som de er berettiget til. DPS har sammen med 4 andre sundhedsfaglige selskaber skrevet til Folketingets sundhedsudvalg om flygtningebørns og gravides ret til sundhedsydelser. Henvendelsen har fået god omtale i Dagens medicin og opmærksomhed i Folketinget.

Læs artiklen her: https://dagensmedicin.dk/laegefaglige-selskaber-i-brev-til-politikerne-danmark-svigter-syge-boern-uden-opholdstilladelse/