• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Kom til DPS generalforsamling 10. juni 2018 kl. 19.30!
    Børnedage 2018 bliver et spændende møde - og med interessant prækongres om d. 9. juni.
    Mødet bliver holdt i København på Hotel Scandic Sluseholmen.

Ny retningslinje for "Pneumoni hos børn - diagnostik og behandling" er i høring indtil d. 31.05.2018

Nye retningslinjer for ”Transition og overgang til voksenafdelingen” og ”Fetal Alcohol Spectrum Disorders” er i høring indtil d. 30. juni 2018.

 

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!

 

Se retningslinjen: Pneumoni hos børn - diagnostik og behandling.

Se retningslinjen: Transition og overgang til voksenafdelingen.

Se retningslinjen: Fetal Alcohol Spectrum Disorders.