• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

Ny retningslinje i høring for "Fysisk overgreb mod børn og unge eller mistanke herom" i høring til d. 31.12.2020 

Ny retningslinje i høring for "Recidiverende mavesmerter hos børn - RAS" i høring til d. 31.12.2020

Ny retningslinje i høring for "Led og knogleinfektion" i høring til d. 31.12.2020

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!

Se retningslinjen: "Fysisk overgreb mod børn og unge eller mistanke herom" 

Se retningslinjen: "Recidiverende mavesmerter hos børn - RAS"

Se retningslinjen: "Led og knogleinfektion"

 

Derudover ligger nedenstående stadig i høring:

Ny retningslinje i høring for "Lille hovedomfang" i høring til d. 30.06.2020

Ny retningslinje i høring for "Neonatale abstinenser" i høring til d. 30.06.2020

Ny retningslinje for "Forhøjede B12 værdier hos børn og unge" i høring til d. 31.05.2020

Ny retningsline for "Behandling af let, moderat til svær ketoacidose hos børn og unge" i høring til d. 30.04.2020 

Ny retningslinje for "Let forhøjet kreatinin - vurdering af risiko for kronisk nyresygdom ved let forhøjet kreatinin hos børn og unge (0-17 år)" i høring til d. 31.03.2020.

 

 

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!

Se retningslinjen: Lille hovedomfang

Se retningslinjen: Neonatale abstinenser

Se retningslinjen: Forhøjede B12 værdier hos børn og unge

Se retningslinjen: Behandling af let, moderat til svær diabetisk ketoacidose hos børn og unge"

Se retningslinjen: Let forhøjet kreatinin - vurdering af risiko for kronisk nyresygdom ved let forhøjet kreatinin hos børn og unge (0-17 år) her.