• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

Ny retningslinje for "Purulent meningitis hos børn og unge i alderen 4 uger til 18 år" i høring til d. 31.08.2019 

Ny retningsline for "Leversvigt hos neonatale børn" i høring til d. 31.07.2019

Ny retningslinje for "Laktoseintolerance - udredning og behandling" i høring til d. 30.06.2019.

 

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!

Se retningslinjen: Purulent meningitis hos børn og unge i alderen 4 uger til 18 år 

Se retningslinjen: Leversvigt hos neonatale børn.

Se retningslinjen: Laktoseintolerance - udredning og behandling.