• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

Ny retningslinje for "Let forhøjet kreatinin - vurdering af risiko for kronisk nyresygdom ved let forhøjet kreatinin hos børn og unge (0-17 år)" i høring til d. 31.03.2020.

Ny retningslinje for "Tidligt hjemmeophold" i høring til d. 31.03.2020.

 

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!

Se retningslinjen: Tidligt hjemmeophold 

Se retningslinjen: Let forhøjet kreatinin - vurdering af risiko for kronisk nyresygdom ved let forhøjet kreatinin hos børn og unge (0-17 år) her.