• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

Nye retningslinjer for "HIV - børn født af HIV-positive" er i høring indtil d. 30.11.2018

Nye retningslinjer for "Udredning af anfald i neonatalperioden" er i høring indtil d. 30.09.2018.

Nye retningslinjer for "Akutte smerter hos børn" samt "Neonatal sepsis og meningitis" er i høring indtil d. 31.08.2018.

Nye retningslinjer for ”Transition og overgang til voksenafdelingen” og ”Fetal Alcohol Spectrum Disorders” er i høring indtil d. 30. juni 2018.

 

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!

 

Se retningslijen: Udredning af anfald i neonatalperioden.

Se retningslinjen: Akutte smerter hos børn

Se retningslinjen: Neonatal sepsis og menigitis.

Se retningslinjen: Transition og overgang til voksenafdelingen.

Se retningslinjen: Fetal Alcohol Spectrum Disorders.