• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Nye retningslinjer for "Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi" er i høring indtil d. 31.12.2018

Nye retningslinjer for "HIV - børn født af HIV-positive" er i høring indtil d. 30.11.2018

 

Kommentarer skal sendes til tovholderen for den enkelte retningslinje. Hjælp os med at gøre retningslinjerne gode og anvendelige!

 

 

Se retningslinjen: Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi

Se retningslinjen: HIV - børn født af HIV-positive