• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Kom til DPS generalforsamling 10. juni 2018 kl. 19.30!
    Børnedage 2018 bliver et spændende møde - og med interessant prækongres om d. 9. juni.
    Mødet bliver holdt i København på Hotel Scandic Sluseholmen.

International Society for Social Pediatrics and Child Health (ISSOP) har udfærdiget en deklaration om forhold for flygtningebørn, som blev vedtaget i Budapest i oktober 2017.

Dansk Pædiatrisk Selskab tilslutter sig deklarationen.

Læs deklarationen her.