• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

International Society for Social Pediatrics and Child Health (ISSOP) har udfærdiget en deklaration om forhold for flygtningebørn, som blev vedtaget i Budapest i oktober 2017.

Dansk Pædiatrisk Selskab tilslutter sig deklarationen.

Læs deklarationen her.