• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Bestyrelsen og Uddannelsesudvalget foreslår, at den nuværende ordning for pædiatrisk fagområdeuddannelse suppleres med en mulighed for en kortere fagområdeuddannelse, formentlig på 1-1,5 år. 

Læs mere i høringsbrevet her.


Bestyrelsen modtager meget gerne kommentarer fra DPS' medlemmer inden d. 5. juni 2018 på