• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

Bestyrelsen og Uddannelsesudvalget foreslår, at den nuværende ordning for pædiatrisk fagområdeuddannelse suppleres med en mulighed for en kortere fagområdeuddannelse, formentlig på 1-1,5 år. 

Læs mere i høringsbrevet her.


Bestyrelsen modtager meget gerne kommentarer fra DPS' medlemmer inden d. 5. juni 2018 på