• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Novo Nordisk Prisen er den største pris indenfor medicinsk forskning i Danmark og gives for enestående lægevidenskabelig forskning, og det er kun anden gang i mere end 30 år, at den gives til en børnelæge. Det er således både en stor cadeau til Hans Bisgaard personligt og en vigtig anerkendelse af forskningen ved Dansk BørneAstma Center. Jeg håber derfor, at I vil være med til at fejre det.

Festforelæsningen foregår fredag d. 22. marts på Herlev Hospital og vil være efterfulgt af en reception. Yderligere detaljer og tilmelding kan findes på denne invitation.. For tilmelding m.m. kontakt gerne Marianne Mikkelsen på mail:  

Med venlig hilsen
Michael Christiansen
Formand for Dansk BørneAstma Center