• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Vi søger 2 læger i hoveduddannelse, som har kendskab til den lægelige videreuddannelse, er interesseret i uddannelsesområdet og ønsker at få indblik i og indflydelse på hvordan andre afdelinger fungerer.

Sundhedsstyrelsen gennemfører et 2-dages kursus for nye inspektorer. Forudsætningen for at kunne gennemføre inspektorbesøg er, at man har gennemført Sundhedsstyrelsens inspektorkursus.

En juniorinspektor fortsætter automatisk som inspektor, når lægen har færdiggjort speciallægeuddannelsen, medmindre det videnskabelige selskab ikke ønsker det.

Der er ingen fast udpegningstid, men generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.

Så! Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en motiveret ansøgning til med subject "Juniorinspektor region Nord". Ansøgningsfrist mandag d. 18.02.19 kl. 23.59

Læs evt. mere om ordningen på SUNDHEDSSTYRELSENS HJEMMESIDE