• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Udvalg for Global Børnesundhed har taget initiativ til et brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Udtalelsen opfordrer til at arbejde for lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark med fokus på flygtninge. Brevet er underskrevet af Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Selskab for Indvandrersundhed.

Læs brevet her.