• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Marie og August Krogh Prisen uddeles en gang årligt af Novo Nordisk Fonden på LVS' årsmøde - næste gang er fredag den 24. januar 2020.

Indstillinger samt CV for kandidaterne bedes indsendt senest den 15. OKTOBER 2019 til Marie Pinholt Krabbe på .

Bemærk venligst at CV maksimalt må fylde to sider, hvis dette krav ikke opfyldes, bliver indstillingen ikke taget i betragtning.

Information om prisen kan ses i vedhæftede fil. Oversigt over tidligere modtagere af prisen er vedhæftet til orientering.