• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 


Fagudvalgene fortalte om deres planer for årets udvalgsarbejde. Alle udvalgene kommer i år til at arbejde med revision af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i pædiatri.
Bestyrelsen vil, i samarbejde med de relevante udvalg, sætte fokus på ungdomsmedicin og børnefarmakologi. Der bliver afholdt temadag om ungdomsmedicin d. 10. januar 2019.
Se hvem der er medlemmer af de forskellige udvalg på DPS' hjemmeside.