• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 


Fagudvalgene fortalte om deres planer for årets udvalgsarbejde. Alle udvalgene kommer i år til at arbejde med revision af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i pædiatri.
Bestyrelsen vil, i samarbejde med de relevante udvalg, sætte fokus på ungdomsmedicin og børnefarmakologi. Der bliver afholdt temadag om ungdomsmedicin d. 10. januar 2019.
Se hvem der er medlemmer af de forskellige udvalg på DPS' hjemmeside.