• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Jeannet skriver om sig selv: "Jeg er speciallæge i gynækologi og obstetrik fra Region Hovedstaden 2010 så jeg skal i gang med at lære et nyt speciale at kende og det vil jeg se frem til. Mit speciale et obstetrik så jeg har da haft berøring med specialet via de nyfødte. Jeg har en ph.d. KU om gestationel diabetes og har indtil jeg tiltrådte stillingen som ledende overlæge været forskningaktiv. Som ledende overlæge for to speciale har jeg meget fokus på at se berøringsflader mellem specialerne hvor udvidet samarbejde giver bedre patientforløb. De nyfødte er de oplagte, men derudover kunne det også være de meget unge grsvide, som der er en overrepræsentaion af i det område, hospitalet dækker.

Da jeg blev ansat som ledende overlæge for pædiatrisk afdeling var en indmelding i og kontakt til det pædiatriske selskab det første jeg gjorde. Jeg har været en aktiv spiller i det faglige selskab for gynækologi og obstetrik og ved hvor vigtigt det er for en national fælles forståelse af hvad høj faglighed er."