• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Anbefalingerne skal medvirke til, at børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme og deres familier får den lindring og støtte, de har behov for i løbet af det svære sygdomsforløb.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.