• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Anbefalingerne skal medvirke til, at børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme og deres familier får den lindring og støtte, de har behov for i løbet af det svære sygdomsforløb.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.