• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Projektet publiceres den 2.9.19 i British Medical Journal Pediatrics, og et abstract kan læse på nettet

 http://bmjpaedsopen.bmj.com/cgi/content/abstract/10.1136/bmjpo-2019-000533
[1]
… og fra dette site kan artiklen også tilgås.

Overlæge Ole D. Wolthers vil gerne takke for deltagelsen.