• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

De sagkyndige konsulenter bistår Styrelsen med at vurderer, om den givne sundhedsfaglige behandling i
sagerne var tilfredsstillende.

Stillingsopslaget kan tilgås gennem nedenstående link, og der er ansøgningsfrist den 27. september 2019.

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=125050&DepartmentId=9553&MediaId=5&SkipAdvertisement=False
[1]