• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2019 blev afholdt 12.-14. maj og rummede et spændende fagligt program. På DPS' generalforsamling blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen og udvalg - se oversigt over disse på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2019 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

Vi indkalder forslag til medlemmer af Godkendelsespanelet vedrørende tilskud til ernæringspræparater for perioden 1. januar 2020 til 31.
december 2021 via offentligt opslag. Enhver kan stille forslag til, hvem der skal være medlem af Godkendelsespanelet, herunder bringe sig selv i
forslag.

Vi skriver for at orientere Dansk Pædiatrisk Selskab om, at I har mulighed for at komme med forslag til medlemmer SENEST D. 15. NOVEMBER.

Medlemmerne skal ikke repræsentere det videnskabelige selskab, men bidrage med relevant ernæringsfaglig viden til at løse de opgaver
vedrørende tilskud til ernæringspræparater, der er henlagt til Godkendelsespanelet og Lægemiddelstyrelsen.

Vores opslag, hvori vi indkalder forslag til medlemmer af Godkendelsespanelet, kan ses her:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2019/laegemiddelstyrelsen-soeger-medlemmer-til-godkendelsespanel-for-tilskud-til-ernaeringspraeparater/ 

Godkendelsespanelet består indtil udgangen af 2019 af følgende medlemmer:

* Helle Skandorff Vestergaard, cand. scient. i klinisk ernæring og klinisk diætist
* Jette Lind Thomsen Fabricius, klinisk diætist
* Kirsten Skamstrup Hansen, ph.d., speciallæge i allergologi
* Mette Borre, klinisk diætist
* Rudolf Albert Scheller, speciallæge i intern medicin og geriatri
* Porntiva Poorisrisak, ph.d., speciallæge i pædiatri
* Bente Utoft Andreassen, ph.d., speciallæge i pædiatri og pædiatrisk gastroenterologi