• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

  • DPS bestyrelse

    På DPS generalforsamling under Børnedagene 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende konstitueret sig. 

 

På Børnedage 2018 blev YP's uddannelsespris uddelt og i år tilfaldt den ledende overlæge Christina Bjørn på Esbjerg Børne- og Ungeafdeling for sit store engagement i uddannelse. De yngre læger på afdelingen havde indstillet deres leder til prisen og skrev bl.a.:

Christina Bjørn har JA-hatten på. Hun er lydhør over for forslag fra både store som små læger, vægter uddannelse og kursusaktivitet meget højt og værner om daglig tilgang til supervision og læring for alle uddannelsessøgende læger i afdelingen. Christina Bjørn er frontkvinde når det gælder den gode tone og det trygge læringsmiljø - der er garanti for faglig sparring på alle niveauer.
Se også YP's nyhedsbrev: http://yp.dk/nyheder/nyhedsbreve.html