Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Helle Christiansen (2013)

  afdelingslæge, Hvidovre hospital

Hanne Vebert Olesen (2014)

  overlæge, Aarhus sygehus

Formand

Marianne Sjøllin Frederiksen (2016)

  overlæge, Herlev hospital

Sofie Sommer (2018)

  Afdelingslæge, Herning hospital

Rikke Møller Andersen (2017)

  overlæge, Kolding sygehus
Associerede medlemmer:    
Tim Kirstensen   Overlæge,, Herlev hospital
Ann-Britt Kirkedal   Afdelingslæge, Herlev Hospital
Jeppe Sylvest Nielsen   Rigshospitalet 

 

Kommissorium (ej tilsendt)  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-01-19

Temadag vedr. ungdomsmedicin

31-01-19

Danish Dysmorphology Meeting

01-03-19

Medicin til børn og unge

18-03-19

Neonatal Brain Ultrasound

19-03-19

Neonatal Ultrasound Course