Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Lone Paulsen (2019)

  afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Mikel Alberdi Saugstrup (2019)

  reservelæge, Hvidovre hospital

Formand

Marianne Sjøllin Frederiksen (2019)

  overlæge, Herlev hospital

Helle Christiansen (2020)

   Afdelingslæge, Hvidovre hospital

Rikke Møller Andersen (2017)

  overlæge, Kolding sygehus

Jeppe Sylvest Nielsen (2020)

   Rigshospitalet
Associerede medlemmer:    
Ann-Britt Kirkedal   Afdelingslæge, Herlev Hospital
Chen Zhan   Hvidovre hospital

 

Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens