Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Lone Paulsen (2019)

  afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Mikel Alberdi Saugstrup (2019)

  afdelingslæge, Herlev hospital

Formand

Marianne Sjøllin Frederiksen (2019)

  overlæge, Herlev hospital

Helle Christiansen (2020)

   overlæge, Hvidovre hospital

Rikke Møller Andersen (2017)

  overlæge, Kolding sygehus

Jeppe Sylvest Nielsen (2020)

   Rigshospitalet
Associerede medlemmer:    
Pernille Henriksen    Afdelingslæge, Herlev Hospital
Chen Zhan   Hvidovre hospital

 

Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

26-11-2021

Tolk til børn

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas

28-01-2022

Børneinkontinens 2022

24-03-2023

Turberkulosedag