Navn (år for valg)MailTitel m.m

Ioanna Milidou (2018)

  1.reservelæge, Viborg hospital

Simon Trautner (2016)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Christina Neergaard Petersen (2019)

  reservelæge, Kolding sygehus
Associerede medlemmer:    
Klaus Børch    Ledende overlæge, Hvidovre hospital


Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens