Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Karin Bækgaard Nissen (2013)

  afdelingslæge, Aarhus hospital

Thomas Frandsen (2013)

  overlæge, Rigshospitalet

Formand

Christine Dahl (2015)

  afdelingslæge, Aarhus hospital

Merete Debois Kølbæk (2016)

  reservelæge, Aalborg Universitetshospital

Maria Rasmussen Rinnov (2017)

  reservelæge, Nordsjællands hospital, Hillerød

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

28-05-18

ESPID 2018

30-05-18

Nordic Meeting

09-06-18

Børnedage

12-06-18

Patientinddragelse i forskning

13-06-18

Patientinddragelse i forskning