Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Mimi Kjærsgaard (2019)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Sofia Morais (2019)

  introlæge, Kolding sygehus

Henriks Hasle (2019)

 

overlæge, AUH

Formand / pressekontakt
Mathias Rathe (2019)

  1.reservelæge, Odense Universitetshospital

 

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

16-09-2019

World Neonatology

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

01-10-2019

Resistente bakterier

03-10-2019

Health begins in early life