Hvem der kan få dækket udgifter til udvalgsmøderejser

Udvalgsmedlemmer, som er udpeget af DPS ved generalforsamlingen. Udvalgsmøderne bør såvidt muligt placeres i tilslutning til DPS ordinære møder. 

Hvor mange gange per år

Normen er ca. 4 årlige udvalgsmøder. Ad hoc opgaver, som er stillet af DPS, kan nødvendiggøre hyppigere møder.

Hvilke transportmidler

På hjemstedet dækkes normalt kørsel i egen bil eller bus/lufthavnsbus til station / lufthavn.
På destinationen dækkes normalt bus / S-tog evt. taxa.
Normalt dækkes udgifter til IC-tog / lyntog. Strækninger udover 3 timers togrejse kan evt erstattes af flyrejse.
Evt. kørsel i egen bil dækkes efter statens "lave" takst op til et beløb svarende til en togbillet.

Mødested

DPS går ud fra, at møder afholdes i lokaler på et sygehus eller lignende, som stiller mødelokalet til rådighed vederlagsfrit.

Eventuel fortæring/overnatning

Udgifter til lettere traktement som f.eks. indkøbt vand, pålæg, brød, kage mv. kan dækkes i rimeligt omfang.
Overnatningsudgifter dækkes normalt ikke. Hvis et udvalg har behov for at arrangere internatophold må udvalget sikre sig bestyrelsens godkendelse på forhånd.

Mia Bjerager
3. april  2013