Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand 

Jens Jakob Herrche Petersen (2019)

  Afdelingslæge, Esbjerg hospital

Kirsten Arntz Boisen (2020)

  Overlæge, Rigshospitalet

Grete Katrine Teilmann (2020) 

  Overlæge, Hillerød hospital

Gitte Normann (2019)

  Introlæge, Hvidovre hospital
Anh Thao Nguyen Andersen (2021)

 

Reserelæge, Aabenraa 



 Kommissorium  

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

26-11-2021

Tolk til børn

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas

28-01-2022

Børneinkontinens 2022

24-03-2023

Turberkulosedag