• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

  • Børnedage 2018 blev afholdt 10.-12. juni og rummede et spændende fagligt program. På generalforsamlingen for DPS blev der valgt nye medlemmer af bestyrelsen og udvalg - se oversigt over udvalgsmedlemmer på DPS' hjemmeside.

Ændring af tilskud til en række lægemidler

 

På DPS' generalforsamling på Børnedage 2018 blev bestyrelsen valgt og har efterfølgende foreløbigt konstitueret sig.

På Børnedage 2018 blev YP's uddannelsespris uddelt og i år tilfaldt den ledende overlæge Christina Bjørn på Esbjerg Børne- og Ungeafdeling for sit store engagement i uddannelse.

 

Der er heldigvis stadig flere piger, der bliver vaccineret mod HPV.

 

Høring om ændring af fagområdeuddannelsen.

Seneste nyhedsbrev fra DPS bestyrelse

 

Udredning af anfald i neonatalperioden.

 

DPS tilslutter sig ISSOP Budapest Declaration om "Children on the move"