Nyheder

Ny DPS retningslinje i høring: "Burosumab-behandling ved hypofosfatæmisk rakitis" til d. 1.6.2021.

August 2020 udkom national klinisk retningslinje vedr. undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammende spædbørn.

Lægemiddelstyrelsen ophæver den midlertidige ændring af udleveringsbestemmelsen for lægemidler indeholdende azithromycin eller hydroxychloroquin.

Efter nøje overvejelser har Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) valgt at trække sig fra arbejdsgruppen under Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. opdatering af vejledning omhandlende ikke-medicinsk indiceret omskæring af drenge.

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-05-2021

I-kursus neonatologi

04-06-2021

I-kursus infektionspædiatri

21-06-2021

Neonatale infektioner

25-08-2021

Aarhus talks II