• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Børnedage 2022 afholdes af Neonatalklinikken, BørneUngeklinikken og Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet d. 12.-14.6.2022.

  I finder program, information om venue og tilmelding inklusiv mulighed for hotelovernatning på vores website

   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling septemer 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.


The initial initiative of paediatric societies of Baltic and Nordic countries was launched on 10 March 2022. During the first 36 hours, the initiative was supported by more than 100 signatures of world opinion leaders in paediatrics, including signatures of 30+ national and international paediatric societies.

You find the documents with all the signatures her.
See the news and updates.