• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Se nærmere information i opslaget her.
Du skal være speciallæge og ansøgningen skal sendes til  senest d. 1.10.22.