• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Farmakologisk behandling af unge med adipositas er en specialistopgave og skal varetages af speciallæger i pædiatri med kompetencer indenfor behandling af adipositas og dets relaterede komplikationer.

Læs hele oplægget her.