• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Læs mere om Fellowship muligheden i Paris samt de praktiske informationer omkring krav og ansøgning her.