• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling , som foregik virtuelt i september 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

 

MIS-C er karakteriseret ved vedvarende feber og høj CRP og forekommer 1-6 uger efter infektion med SARS-CoV-2.

Patienterne har, udover feber og høj CRP, symptomer fra to eller flere organsystemer, hyppigst mave (diare, opkast og/eller mavesmerter, obs. appendicitis), hjerte (hypotension, forhøjet TnT/I og pro-BNP, EKG forandringer) og/eller hud og slimhinder (Kawasaki-lignende). Lunger, CNS og nyrer kan også blive afficerede.

Det anbefales derfor, at børn med:

uafklaret feber og høj CRP og/eller
Kawasaki-lignende sygdom


får taget (udover vanlige blodprøver afh. af symptomatologi (fx infektionstal, ALAT, nyrevæsketal))

ferritin
coronarenzymer (CKMB, troponin T/I, pro-BNP)
EKG
Ved kredsløbspåvirkning er der indikation EKKO.

Ved tegn på myokarditis/hjertesvigt kontaktes Skejby/Ålborg/Odense/RH mhp. overflytning. Tidlig diagnostik og konference med højt specialiseret enhed er essentiel ved mistanke om MIS-C.

Derudover:

Børn med MIS-C er ofte SARS-CoV-2 PCR negative, da tilstanden kommer efter den virale fase; dog kan de godt være positive, da PCR kan være positiv i længere tid efter en overstået infektion
Hvis man ønsker mere information om MIS-C afholder Dansk Infektionspædiatrisk Selskab (DIPS) på mandag d. 11/1 kl. 15:30 et webinar om SARS-CoV-2 og MIS-C (se https://infektionspaediatri.dk/)


På vegne af infektionspædiatere og børnekardiologer i DK,
Dansk Pædiatrisk Selskab