• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

De fem Julemærkehjem i Danmark tilbyder 10 ugers gratis ophold for børn i alderen 7-14 år som:
- mistrives
- har lavt selvværd
- er ensomme
- isolerer sig
- er overvægtige
- er eller har været udsat for mobning
- lider af skolevægring
- har brug for at udvikle sociale kompetencer

På Julemærkehjemmene arbejdes der intensivt med børnenes fysiske, sociale og mentale sundhed. Under opholdet får børnene faglig støtte af uddannede socialpædagoger og deltager i aktiviteter som har fællesskab som omdrejningspunkt.

Børnene går i skole under opholdet, i små klasser med 6-8 elever, hvilket gør det muligt at fokusere på det barnet har svært ved i skolen.

Konkrete mål for barnets ophold planlægges i samarbejde med barnet og familien, som også inddrages via ugentlige telefonmøder og deltager i forældredage på Julemærkehjemmet. Efter endt ophold hjælper opfølgningskoordinatorer børnene og familien med for eksempel at finde fritidsaktiviteter eller kommunale tilbud, som kan støtte barnets videre udvikling.

Barnet og familien søger selv om opholdet. Både skole og egen læge skal involveres. Der er mere information om ansøgningsprocessen på vores hjemmeside: Ansøgning | Skal dit barn på ophold? | Julemærkehjemmene (julemaerket.dk) Og vi sidder klar til at svare på spørgsmål og til at hjælpe familierne med det praktiske om ansøgningen på telefonnummer: 33 13 37 45