• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 

Formålet med retningslinjen er at bidrage til en mere ensartet evidensbaseret undersøgelse og behandling af for stramt tungebånd.

Retningslinjen kan læses her: http://paediatri.dk/nationale-kliniske-retningslinjer