• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling , som foregik virtuelt i september 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

 

Pressemeddelelse fra Dansk Pædiatrisk Selskab                                                                   26 august 2020

Efter nøje overvejelser har Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) valgt at trække sig fra arbejdsgruppen under Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. opdatering af vejledning omhandlende ikke-medicinsk indiceret omskæring af drenge.

DPS er og har hele tiden været imod ethvert kirurgisk indgreb på raske børn; herunder omskæring af både drenge og piger.

Omskæring af drenge foretages i Danmark, fuldt lovligt af forskellige aktører, men alle under lægeligt ansvar.

Vi valgte i første omgang at bidrage til dette arbejde, fordi den nuværende vejledning ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at indgrebet foretages under sikre og smertefrie forhold.

Den aktuelle udvikling, hvor flere lægevidenskabelige selskaber har valgt at trække sig fra arbejdet betyder desværre, at den nødvendige samlede faglighed ikke længere er tilstede i udvalget og vi derfor ikke længere varetager børnenes tarv, ved at deltage i dette arbejde.

På vegne af bestyrelsen i Dansk Pædiatrisk Selskab

Formand

Klaus Birkelund Johansen

 

Læs DPS opdaterede holdningspapir