• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

I løbet af det seneste års tid har man desværre på landets børneafdelinger set et større antal spædbørn, som er kommet til skade, fordi de ved et uheld er faldet ud af en babylift. Antallet og omfanget af skader er så voldsomt, at Rigshospitalet sammen med Sikkerhedsstyrelsen nu kommer med et opråb til forældre om at passe ekstra godt på.

Spædbørn kan falde ud af babylift