• Få adgang til
  Vores retningslinjer

  Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

 • Grundet CoViD-19 epidemi og forventeligt stort arbejdspres på vores sundhedsvæsen efter en overstået epidemi samt af betydelige økonomiske årsager ved senere aflysning, har DPS bestyrelse og arrangørerne besluttet af aflyse Børnedage 2020.
   

   

   

 • DPS bestyrelse

  På DPS generalforsamling , som foregik virtuelt i september 2021 blev bestyrelsen valgt og har konstitueret sig. Mød her den nuværende bestyrelse.

 

Projektet publiceres den 2.9.19 i British Medical Journal Pediatrics, og et abstract kan læse på nettet

 http://bmjpaedsopen.bmj.com/cgi/content/abstract/10.1136/bmjpo-2019-000533
[1]
… og fra dette site kan artiklen også tilgås.

Overlæge Ole D. Wolthers vil gerne takke for deltagelsen.