• Få adgang til
    Vores retningslinjer

    Du finder retningslinjer, der er udarbejdet af DPS samt andre retningslinjer.

Verbal dyspraksi er ikke en vanskelighed barnet umiddelbart vokser fra, og for at barnet kan udvikle sit talesprog er det vigtigt, at forstyrrelsen opdages tidligt, så der kan sættes ind med den rette intervention.

Artiklen er baseret på interview med to audiologopæder med stor erfaring fra området og beskriver de tydeligste tegn på verbal dyspraksi, du som læge kan spotte i din daglige omgang med børnene. Artiklen udspringer af forløbsbeskrivelsen om Børn med verbal dyspraksi, som udførligt beskriver den anbefalede indsats i opsporings-, udrednings- og undervisningsfaserne. Find links til det hele i artiklen.

Læs artiklen her.