Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Jens Christian Holm (2019)

  overlæge, Holbæk sygehus

Julie Tonsgaard Kloppenborg (2018)

 

Reservelæge, Hvidovre hospital

Rebecca Vinding (2018)

  Reservelæge, NOH Hillerød

Morten Lund (2020)

    Læge, Ph.D. stud. Biomedicinsk institut, KU og
Børne- og ungeafd.,Holbæk

Formand

Cilius Esmann Fonvig (2017)

  Læge, Ph.D., postdoc. ved KU og
Børne- og ungeafd., Holbæk
Jens Otto Broby Madsen (2019)  

reservelæge, Ph.d. studerende, Herlev hospital 

 

 


Kommissorium

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens