Navn (år for valg)MailTitel m.m.
Anne-Margrethe Rønholt Christensen (2019)

  

overlæge, Herlev hospital

Tina Lund Leunbach (2019)

    afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital

Anders Schou (2015)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Britta Kremke (2015)

  overlæge, Randers sygehus

Formand
Rikke Beck Jensen (2019)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

 


 Kommissorium  

 www.d-s-p-e.dk 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

16-09-2019

World Neonatology

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

01-10-2019

Resistente bakterier

03-10-2019

Health begins in early life