Navn (år for valg)MailTitel m.m.
Anne-Margrethe Rønholt Christensen (2019)

  

overlæge, Allborg Universitetshospital

Tina Lund Leunbach (2019)

    afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Malene Søborg Heidemann (2020)

  afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Britta Kremke (2015)

  overlæge, Randers sygehus

Formand
Rikke Beck Jensen (2019)

  overlæge, Rigshospitalet

 


 Kommissorium  

 www.d-s-p-e.dk 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens