Navn (år for valg)MailTitel m.m.
Anne-Margrethe Rønholt Christensen (2019)

  

overlæge, Allborg Universitetshospital

Tina Lund Leunbach (2019)

   afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Malene Søborg Heidemann (2020)

  afdelingslæge, Odense Universitetshospital

Vinni Faber Rasmussen (2021)

  reservelæge, Aarhus Universitetshospital

Formand
Rikke Beck Jensen (2019)

  overlæge, Rigshospitalet

 


 Kommissorium  

 www.d-s-p-e.dk 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

26-11-2021

Tolk til børn

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas

28-01-2022

Børneinkontinens 2022

24-03-2023

Turberkulosedag