Den formaliserede efteruddannelse i pædiatri kan i DPS regi foregå som enten en 1,5 år lang fagområdeuddannelse (FOU) eller en 3 år lang ekspertuddannelse (EU). Fælles for begge forløb er at det er en prospektiv klinisk uddannelse. Anerkendelsen og diplom gives af Dansk Pædiatrisk Selskab.

Ved ansøgning om FOU og EU sendes en samlet ansøgning inkl. uddannelsesprogram, afdelingsbeskrivelser og hensigtserklæringer samt checkliste til Uddannelses Udvalget (UU) på .
Den nærmere beskrivelse af uddannelserne inkl. checkliste kan findes herunder.

Ansøgningen skal sendes til UU for FOU senest 2 måneder efter opstart og for EU senest 6 efter opstart. Deadlines og tidsrammer herfor kan ligeledes findes nedenfor.

Såfremt ansøger ikke har hele uddannelsesforløbet klarlagt, kan der søges om godkendelse af delelementer. Dette skal gøres på samme vis og i det samlede uddannelsesprogram gøres rede for hvorledes det forventes at de resterende elementer kan gennemføres. '

Såfremt der ansøges om at få godkendt deltidsansættelse på højt specialiseret funktion skal der som minimum være tale om en ansættelse på 50%.

Ansøgningen skal sendes til UU (på ) og ikke til fagudvalget. UU vil sørge for sagsbehandling og formidling til fagudvalgene.
UU vurderer de formelle fælles kriterier for uddannelsesforløbet, og fagudvalget vurderer forløbenes faglige indhold. UU og udvalgets sekretær varetager kommunikationen med ansøger.

Følgende fagområder er defineret inden for pædiatrien: akut og intensiv pædiatri, astma og allergologi, pulmonologi, endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi og ernæring, hæmatologi og onkologi, infektionspædiatri, børnekardiologi, metaboliske lidelser, neonatologi, neuropædiatri, rheumatologi og socialpædiatri.

Generel information om fagområdeuddannelse og ekspertuddannelsen, inkl. ansøgning:

Fagområdeeksperter

Fagområdespeciefikke uddannelsesplaner:

Akut pædiatri:

Pædiatrisk astma og allergologi:

Pædiatrisk endokrinologi:

Pædiatrisk gastroenterologi:

Pædiatrisk hæmatologi og onkologi:

Infektionspædiatri:

Pædiatrisk kardiologi:

Pædiatrisk nefrologi:

Neonatologi:

Neuropædiatri:

Pædiatrisk pulmonologi:

Pædiatrisk reumatologi:

Socialpædiatri:

 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på  

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på  

Generelle henvendelser til Dansk Pædiatrisk Selskab kan sendes til sekretæren på  

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

26-11-2021

Tolk til børn

01-12-2021

God begyndelse i livet

15-12-2021

Introkursus adipositas

18-05-2022

The Aarhus talks II

27-01-2022

22th Danish Dysmorphology