Mail (år for valg)MailTitel m.m.

Nina Szomlaiski (2018)

  afdelingslæge, Esbjerg sygehus

Maria Kibæk (2018)

     overlæge, Odense Universitetshospital

Mette Møller Handrup (2017)

  Center for Sjældne sygdomme, Aarhus hospital

Maria Bertelsen (2020)

  afdelingslæge, Aarhus hospital
Formand

Gitte Rønde (2017)
afdelingslæge, Herlev hospital

Anna Katrine Thielberg (2020)

afdelingslæge, Hvidovre hospital

 

Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens