Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Karin Lassen (2013)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Lone Christiansen (2014)

  overlæge, Herlev hospital

Charlotte Nørkjær Eggertsen (2017)

  afdelingslæge, Aalborg Universitetshospital 

Line Brunemark Berg (2018) 

  Kolding

Jens Jakob Petersen (2018) 

  Esbjerg
Associerede medlemmer:    
Lone Marie Larsen   afdelingslæge, Odende Universitetshospital
Eunice McWere   afdelingslæge, Herlev hospital
Bodil Moltesen    tidl. overlæge  Kommissorium (ej tilsendt) 

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

09-11-18

Årsmøde i DSAF

09-11-18

Infectious Diseases Symposium

09-11-18

Børneinkontinens

16-11-18

Insomni

24-05-19

Hypertension