Navn (år for valg)MailTitel m.m.Område

Anne-Mette Plomgaard (2019)

 

reservelæge, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Akut- og intensiv

Neonatologi

Mimi Kjærsgaard (2018)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Adipositas,

endokrinologi, 

Hæmatologi og onkologi

Anne Ebbesen (2018)

  Afdelingslæge, Kolding sygehus

Nefro- og urologi, 

Socialpædiatri, 

Allergologi og pulmonologi

Reumatologi

Formand

 Liv Andres-Jensen (2017)

    Ph.D. stud., RH

Infektionspædiatri,

Screening og genetik, 

Neurologi

Christina Bjørn (2017)

  overlæge, Esbjerg hospital

Gastroenterologi og ernæring,

Ungdomsmedicin,

Diagnose og DRG

Global børnesundhed

KardiologiKommissorium

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens