Navn (år for valg)

Mailadresse

Titel, arbejdssted, FAS/YL, formand/pressekontakt 

Fagområde

Anne Louise Bischoff
(2016)

 

1.reservelæge, YL
Nordsjællands Hospital, Hillerød       

Sekretær                                                        

Sekretær
Astma og pulmonologi, 
diagnose- og DRG,
Kardiologi,
reumatologi,
screening og genetik 

Klaus Birkelund
Johansen 
(2015)

 

Overlæge
FAS
Aarhus
                   

Gastroenterologi

Mia Færch 
(2016)                                

 

1. reservelæge, YL
Herning 

Nefrourologi,
Socialpædiatri,
ungdomsmedicin

Mimi Kjærsgaard
(2012)

afdelingslæge, YL
Rigshospitalet 

Hæmatologi og onkologi,
endokrinologi,
neurologi

Chen Zhan
(2012) 

 

Afdelingslæge, YL
Næstved

Formand

Formand
Adipositas
infektionmedicin,
udvalg for akut & intensiv pædiatri

Anne Kirkeby
(2013)
 

Afdelingslæge, YL
Aarhus

Neonatologi

 
Kommissorium