Navn (år for valg)MailTitel m.m.Område

Anne-Mette Plomgaard (2019)

 

reservelæge, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Kardiologi,

Reumatologi,

Akut og intensiv pædiatri,

Global børnesundhed

Mimi Kjærsgaard (2018)

  afdelingslæge, Rigshospitalet

Adipositas, endokrinologi, 

Hæmatologi og onkologi

Anne Ebbesen (2018)

  1. reservelæge, Aalborg sygehus

Nefro- og urologi, 

Socialpædiatri, 

Allergologi og pulmonologi

Liv Andres-Jensen (2017)

   Ph.D. stud., børneonkologisk, Rigshospitalet

Infektionspædiatri,

Screening og genetik, 

Neurologi

Signe Thim (2017)

  1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital Neonatologi

Christina Bjørn (2017)

  Ledende overlæge, Esbjerg hospital

Gastroenterologi og ernæring,

Ungdomsmedicin,

Diagnose og DRGKommissorium

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

16-09-2019

World Neonatology

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

01-10-2019

Resistente bakterier

03-10-2019

Health begins in early life