Mail (år for valg)MailTitel m.m.

Mikel Alberdi-Saugstrup (2012) 

  HU læge, Hvidovre hospital

Peter Toftedal Hansen (2012)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Charlotte Myrup (2012)

  overlæge, Rigshospitalet

Anne Estmann Christensen (2013)

  overlæge, Odense Universitetshospital

Troels Herlin (2014)

  overlæge, Aarhus hospital

Carsten Heuck (2017)

  overlæge, Aalborg Universitetshospital


 Kommissorium ikke tilsendt  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

28-05-18

ESPID 2018

30-05-18

Nordic Meeting

09-06-18

Børnedage

12-06-18

Patientinddragelse i forskning

13-06-18

Patientinddragelse i forskning