NAVN (år for valg)

Mailadresser

Tittel, arbejdssted, FAS/YL, formand/pressekontakt

Gitte Leth Møller
(2015)

 

Formand
Overlæge, FAS
Hvidovre hospital

Klaus Johansen 
(2016)

 

Overlæge, FAS
Odense

Ida Kangas
(2016)  

 

1.reservelæge, YL
Herning

Anne Mette Walsted
(2011)

Overlæge, FAS,
Sygehus Lillebælt, Kolding

Vibeke Brix Christensen
(2012) 

Afdelingslæge, YL,
Rigshospitalet

Kasper Dalby
(2015)

k 

Overlæge, FAS
Odense universitetshospital


Kommissorium