Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand:

Mikkel Malham Knudsen  (2019)

  1.reservelæge, Holbæk hospital

Helene Kvistgaard (2020)

  afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Gitte Leth Møller  (2015)

  overlæge, Hvidovre hospital

Thea Schultz (2020) 

  1.reservelæge, Aarhus Universitetshospital

Kirsten Risby (2018)

  Overlæge, Kolding sygehus
Associerede medlemmer:    
Jens Jakob Herrche Petersen    1.reservelæge, Esbjerg sygehus
Bente Andreassen    overlæge, Rigshospitalet
Ida Kangas   børnelæge

 


Kommissorium  

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens