NAVN (år for valg)

Mailadresser

Tittel,arbejdssted, FAS/YL, formand/pressekontakt 

Martin Hulgaard
(2011)

Overlæge, FAS
Kolding

Malene Børresen
(2015)

 

Afdelingslæge, YL
Rigshospitalet
Ansvarlig for fagområdeuddannelsen

Marie Cecilie Lawaetz
(2015)            

 

Reservelæge
Hvidovre hospital

Malene Boas
(2011) 

Afdelingslæge, YL
Herlev

Helle Christiansen
(2011)  

Afdelingslæge, YL
Ansvarlig for fagområdeuddannelsen
Hvidovre

Louise Lundby Christensen
(2012)

 

Formand og pressekontakt
1. reservlelæge, YL
Nordsjællands Hospital, Hillerød

Sascha Wilk Michelsen
(2012)

1. reservelæge,YL
Hvidovre  

Lise Johansen
(2014)

 

Reservelæge, YL
Kolding 

Ass. medlemmer 

 

Kirsten Holm 

 

Overlæge, FAS
Postgraduat klinisk lektor,
Region Øst                                          
Nordsjællands Hospital

Thomas Balslev

 

Postgraduat klinisk lektor, overlæge, FAS
Videreuddannelsesregion Nord
Viborg

Thomas Hertel

 

Overlæge, FAS
Odense Universitetshospital

Anja Klamer   Hovedkursusleder
 

Kommissorium