Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand 

Signe Bødker Thim (2017)

  1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital

Lise Johansen (2014)

  reservelæge, Kolding sygehus

Sonja Izquierdo Meyer (2019)

    reservelæge, AUH

Marie Lawaetz (2015)

  reservelæge, Herlev hospital

Anne Kirkeby (2017)

  afdelingslæge, AUH

Mikel Alberdi-Saugstrup (2017)

  reservelæge, Hvidovre hospital

Anne-Louise Bischoff (2018) 

  afdelingslæge, RH

Raheel Raja (2018) 

  Rigshospitalet
Associerede medlemmer:    
Thomas Balslev   overlæge, Viborg sygehus
Kirsten Holm   overlæge, NOH Hillerød
Thomas Hertel   overlæge, Odense Universitetshospital
Anja Klamer    overlæge, Kolding sygehus
Louise Lundby Christensen   afdelingslægeKommissorium    

 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

16-09-2019

World Neonatology

20-09-2019

Pancreas Symposium

23-09-2019

Evidencebased deprescribing

01-10-2019

Resistente bakterier

03-10-2019

Health begins in early life