Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Pernille Mathiesen (2017)

  Overlæge, Herlev hospital

Mia Bjerager (2017)

  overlæge, Nordsjællands hospital, Hillerød

Tine Brink Henriksen (2017)

  professor, Aarhus Universitetshospital

Simone Markøw (2020)

  afdelingslæge, Esbjerg sygehus

Anne-Cathrine Viuff (2018)

  afdelingslæge, Viborg hospital
Associerede medlemmer:    
Rene Mathiesen    
Malene Boas    
Marcella Broccia    
Lene Bistrup    
Thorkild Jacobsen    

   Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens