Navn (år for valg)MailTitel m.m.

Formand

Pernille Mathiesen (2017)

  Overlæge, Herlev hospital

Mia Bjerager (2017)

  overlæge, Nordsjællands hospital, Hillerød

Tine Brink Henriksen (2017)

  professor, Aarhus Universitetshospital

Simone Markøw (2020)

  afdelingslæge, Esbjerg sygehus

Anne-Cathrine Viuff (2018)

  afdelingslæge, Viborg hospital
Associerede medlemmer:    
Rene Mathiesen    Overlæge, Rigshospitalet
Malene Boas    Ledende overlæge, Roskilde 
Marcella Broccia    Ph.D studerende, Nordsjællands hospital,Hillerød
Lene Bistrup    Overlæge, Slagelse
Thorkild Jacobsen    Overlæge, neonat. afd., Rigshospitalet

   Kommissorium 

Kontakt DPS

Skriv til formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab på

Vedrørende møder, kurser o.l.: Skriv til selskabets videnskabelige sekretær på

 

Vil du have nyhederne direkte i din mailbox

Kalender

10-07-2020

Udskydelse af Temamøde om børneinkontinens